قوانین و مقررات


 درخواست ها مغایرت با قوانین جمهوری اسلامی ایران و عرف جامعه نداشته باشد درخواست کالاهایی مانند آنتن ماهواره و ملزومات نباشد 
محتوای درخواست معقول و مطابق نیاز واقعی شما باشد و تصاویر درخواست کالا مرتبط با درخواست ثبت شده و با کیفیت برای نمایش بهتر نیاز شما باشد 
همچنین فروشندگان محترم باید تصاویر کالای پیشنهادی خود را مطابق کالای درخواستی فروشنده و موجودی فروشگاه خود وارد نمایند