درباره ما


بهنما سامانه ثبت درخواست مشتریان
 برای نمایش بهتر و دقیقتر هر درخواست به فروشنده ها میباشد
 شما با عضویت در بهنما  میتوانید درخواست کالای خود را بدون حضور فیزیکی در بازاربا هر خصوصیت و 
شرایطی که در نظر دارید ثبت کنید تا فروشندگان بهنما مطابق خواست و نیاز شما به درخواست شما پاسخ دهند
در این صورته که شما میتوانید با اطمینان خاطر کالایی مطابق نیاز خود در بهنما سفارش دهید و با مقایسه  قیمت فروشگاههای فیزیکی اطراف خود بهترین انتخاب خرید را داشته باشید